• 0216 606 07 07
  • info@hazarfaktoring.com

Şahıs firmaları:

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • İmza beyannamesi fotokopisi
  • Adres beyan edici belge fotokopisi

Tüzel firmalar:

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi
  • İmza sirküleri fotokopisi
  • Son dönem geçici vergi beyannamesi ve son yılın kurumlar vergi beyannamesi.

Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür.

İşlemlerimizde herhangi bir vade veya tutar sınırlaması getirmiyoruz. Değerlendirme yaparken sektör ortalamaları ve alacak kalitesini dikkate alıyoruz.

Yurtiçi faktoring işlemlerinde sadece faktoring ücreti , komisyonu ve masraflar üzerinden BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi)'ye tabidir. Bunun haricinde başka bir vergiye tabi değildir.

Temel olarak iki tür maliyet vardır. Bunlar faktoring komisyonu ve faktoring ücretleridir. Faktoring ücreti finansman hizmetinden yararlanılması durumunda söz konusu olur. Faktoring komisyonu ise temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen bir maliyettir.

Faturalı alacak/alacaklarınızı Hazar faktoring'e temlik ettiğinizde,hazar faktoring alacak tutarı üzerinden finansman sağlar. Bir faktoring şirketinden beklediğiniz her şeyi fazlasıyla karşılarız.

Finansman: Faktoring şirketine temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir. Biz bu finansmanı sağlıyoruz.

Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin Faktor tarafından üstlenilmesi halidir. Biz bu görevi, hizmet anlayışımızla üstleniyoruz. 

Tahsilat: Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamanın müşteriye sağlanmasıdır.  biz bu akışı sağlıyoruz.

Yurtiçi ve uluslararası faturalı ticaret yapan tüm işletmeler hizmetlerimizden yararlanabilir. Herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriteri yoktur. Küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerin her zaman "tam" olarak yanındayız.

Faktoring klasik tanımıyla; faturalı satış yapan firmaların, mal ve hizmet satışından doğacak vadeli alacaklarının “faktor” adı verilen finansal kuruluşlara devredilerek, karşılığında faktor tarafından finansman garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansman yöntemidir. Bizce, faktoring bu tanımdan çok daha fazlasıdır. Finansal ihtiyaçlarınızın tam olarak karşılanmasıdır.

Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık